logo

Vanessa’s Photo Essay

Vanessa's Photo Essay 2019

Photo: Gal Oppido - Luciano Milano Filho

Beauty:David Lenk

Tati Helene: Vanessa

Luisa Franscesconi: Erika